dimarts, 28 de gener de 2014

INTERPRETACIÓ DEL BLOC     Reprenem l’activitat després d’un breu parèntesi per a entendre un poc més l’herència dels nostres avantpassats i els llocs on treballaven durament, moltes vegades de sol a sol i que ara trobam en estat ruïnós en zones on gairebé només transiten excursionistes o caçadors.
     Mensualment, si no hi ha res de nou, omplirem aquest bloc de noms i llocs i intentarem comprendre el seu significat.

COMPOSICIÓ DE LES ENTRADES:

01.- DENOMINACIÓ: Títol de l’objecte.

02.- SECCIÓ:
Hi cabran gairebé tot el que podrem trobar per les muntanyes i marines de la nostra illa. Per fer-ho més entenent ho separarem en tres grans seccions:

SECCIÓ OROGRÀFICA: Tot el relacionat amb l’orografia (del mots grecs όρος, turó, i  γραφία, escriure). És la part de la geografia física, i també de la geomorfologia, que estudia el relleu i la seva estructuració en una regió determinada. Exemple: coll, muntanya, vall, torrent, coma, etc.

SECCIÓ ARTESANAL: Tot el relacionat amb la construcció d’elements per treballar al camp. Exemple: forns de calç, monjoies, clapers, cases de neu, sitges, porxos, escars, etc.

SECCIÓ CONTROL: Tot el relacionat amb la divisió o tancament de les zones treballades. Exemple: bardissa, sementer, pleta, etc.

03.- DCVB: Definició que en fa de l’objecte el Diccionari Català - Valencià - Balear.

04.- ETIMOLOGIA: Si s’escau, origen i evolució de l’objecte.

05.- ALTRES NOMS I DERIVATS: Si s’escau, diferents noms en català, castellà, basc i gallec.

06.- DEFINICIÓ: Explicació de l’objecte, segons l’autor.

07.- ARQUEOLOGIA: Elements arqueològics que podrem trobar al lloc citat.

08.- MAPA TOPOGRÀFIC: Definició de com s’indica al mapa l’objecte en qüestió i il·lustració gràfica del mateix.  

09.- HOMÒNIMS I POLISÈMIES: Breu descripció del mateix nom amb diferents significats.

10.- BIBLIOGRAFIA: Recull de webs i llibres consultats.

11.- FOTOGRAFIES: Recull de fotografies, gràfics i dibuixos de l’autor o d’altres, que il·lustren l’objecte en qüestió.

12.- EXTRA:
     Avui en dia hi ha un gran nombre de pàgines web i blocs, tant en castellà com en català que fan les delícies dels aficionats. En aquest bloc les anirem coneixent i comentant.Porxo d'olivar de Can Carabina a Sóller